Acta Chimica Slovaca (ACS) publishes papers on fundamental and applied aspects of chemistry, biochemistry, chemical technology, chemical engineering and process control, biotechnology and food technology. Welcome are also topics which include chemical aspects of materials, physical chemistry and chemical physics, analytical chemistry, macromolecular chemistry and biomedical engineering.

Author: Vladimír Jorík

Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) Complex — Preparation, Spectral Properties and Supposed Structure           97 102
Simona Matejová, Miroslava Puchoňová, Dominika Hrindová, Vladimír Jorík, Milan Mazúr, Dušan Valigura Vol. 12, No. 1
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties           119 126
Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík, Elena Hájeková Vol. 12, No. 1
FTIR study of hydrotalcite           147 166
Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Jozef Mikulec, Pavol Hudec, Vladimír Jorík Vol. 11, No. 2
Copper(II) 2-Nitrobenzoatecomplexes with Nicotinamide, Preparation and Properties           38 46
Jana Medvecká, Ján Moncoľ, Vladimír Jorík, Kristína Satková, Dušan Valigura Vol. 4, No. 1
Crystallosolvate Formation in Copper(II) 4-Nitrobenzoate Complex Systems           73 80
Jana Medvecká, Ján Moncoľ, Vladimír Jorík, Dušan Valigura Vol. 3, No. 1